28 Terbaik Kata Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Bahasa Sunda 2019-1440H

Tidak terasa sudah hampir satu bulan kita menjalankan ibadah puasa Ramadhan dan itu akhirnya akan berpisah dengan bulan mulia yang penuh ampunan. 

Usai menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh lamanya, kita selaku umat Muslim akan merayakan hari kemenangan yakni hari raya Idul Fitri 1440 Hijriyah tahun 2019 Masehi.

Baca: Doa Malam Hari Raya Idul Fitri yang Dibaca Sayyidina Ali

Pelbagai persiapan tentu sudah banyak dilakukan oleh sebagian umat muslim di seluruh dunia, mulai dari mempersiapkan sajian kue, baju lebaran, hingga kendaraan untuk mudik.

Hari Raya Idul Fitri identik dengan bermaaf-maafan dan saling silaturahmi dari saudara yang lebih muda kepada kerabat yang lebih tua atau dituakan didalam keluarga atau kampung halaman. Tradisi inilah yang banyak sekali menjadi kerinduan bagi para perantau.

Umat Islam juga saling mengucapkan kata kata selamat Hari Raya Idul Fitri melalui aplikasi WhatsApp, Line, Telegram, dan sosial media Facebook, Twitter dan Instagram.

Buat kalian yang ingin berbagi ucapan selamat berikut kami hadirkan kumpulan kata selamat Hari Raya Idul Fitri terbaru 2019 bahas Sunda untuk masyarakat Jawa Barat atau buat kalian yang ingin mengucapkannya kepada orang Sunda.

1. Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu sampurna dina Idul Fitri 1440 H ieu, hayu urang sami-sami ngaberesihkeun rereged ati, tina khilaf sinareng dosa. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

2. Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, réka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin.

3. Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran, tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri, wilujeng boboran Siam 1440 H. Hapunten samudaya kalepatan.

4. Laligarna taraté dina talaga haté. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten cicirén lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran Siam 1440 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

5. Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu, mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. Wilujeng boboran Siam 1440 H. Hapunten samudaya kalepatan.

6. Ngahaturakeun wilujeng boboram Siam 1 Syawal 1440 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi rido ngahapunten samudaya kalepatan.

7. Bilih aya langkung saur bahé carék kaciwit kulit kabawa daging, tunggul dirurud catang dirumpak, nyungkelit ati teu genah manah, mundut pangampura. Wilujeng boboran Siam 1440 H.

8. Wening galih nu dipamrih, jembar manah nu dipilampah. Wilujeng boboran Siam 1440 H, kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan.

9. Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silaturahmi. Wilujeng boboran Siam 1440 H . Taqobalallahu minaa waminkum.

10. Sanajan raga paanggang, teu bisa amprok dampal panangan. Ngan saukur bisa ngirim surat, chating jeung SMS-an. Kalayan dibarengan ku kaihlasan, neda dihapunten samudaya kalepatan. Wilujeng Boboran Siam 1440 H.

11. Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh haté, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari. Neda dihapunten kana samudaya kalepatan, bilih kantos nyungkelit dina ati, kasiku catur, katajong omong dina cariosan anu matak ngaraheutkeun kana manah, kumargi urang mah teu tiasa lumpat tina kalepatan sareng kakhilafan. Sim kuring ngahaturkeun Taqabalallahu Minna Wa Minkum. Wilujeung Boboran Siam 1440 H.

Loading...

12. Tina weningna ati nu surti, tina mumunggang rasa nu ageung rumasa, bilih aya tutur saur nu teu kaukur, aya lampah nu teu merenah, tur lisan nu ngaraheutkeun manah, neda pangapunten lahir tumekaning batin, mugi luntur qolbu jembar pangampura. Wilujeng boboran Siam 1440 H. Taqobalallohu mina waminkum siamana wasiamakum, minal ‘aidin walfaizin.

13. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wilujeng boboran Siam.

14. Wening galih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya. Wilujeng boboran Siam 1440 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum

15. Wening galih nu dipamrih jembar manah nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran Siam.

15. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan. Wilujeng boboran Siam.

16. Bersih galih nu diperedih, léah mana nu diseja, dina ieu fitri kiwari, wanci nu mustari susuci diri nyanggakeun hapunten nu kasuhun.

Loading...

17. Nyucruk laku sunnah Rasul, mapay lacak agama Islam, gema takbir nu agung dipungkas ku tali silaturahim neda pangampura kasadayana wilujeng boboran Siam 1440 H

18. Jatidiri anu suci rasa jiwa nu tanpa noda, mugia sing ngajadi disarengan ku iman taqwa, nu antukna nunda kanyaah, nyimpen kadeudeuh, silih hampura ka papada jalma, panuhun sihapunten sadaya. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum

19. Kaluluputan kalepatan simkuring sakulawarga, wilujeng boboran siam nyuciken diri ka Illahi, hampura diri ka Gusti Nu Maha Suci, mugia dina ieu fitri, sungkem diri ngajadikeun jalmi nu fitri, wilujeng boboran Boboran Siam 1440 H.

20. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. taqoballhu minnawmnkum, taqobalahuyakarim.

21. Bilih aya luhur saur bahé carék, tutur nu teu kaukur, laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah, di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih ubarkeun silih hapunten lahir batin, hayu urang mapag 1 Syawal 1440 H ku kabungahan tur kaihlasan.

22. Ti lahir dugi ka batin. Pamundut nu kapihatur, ligar manah ku kaihlasan, tiasa ngalubarkeun, tina sanés kanten samudaya kalepatan, inggis catur teu kaukur lampah lali nincak salah, neda sihapuntenna. Wilujeng boboran Siam 1440 H.

23. Wilujeng boboran Siam 1440 H. Minal aidin wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.

24. Taya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi pangjajap catur, lintang ti kedalna ucapan “Wilujeng boboran Siam” neda dihapunten lahir tumekaning batin.

25. Bilih kantos kasisit sebit kana ati, kapancah kaléngkah ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhun. Hapunten sadaya kalepatan. Wilujeng boboran

26. Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, bréh bulan pangharepan geus lekasan poé fitri nembongan. Neda sihapunten

27. Sanaos panangan teu amprok, basa teu nyapa, raray teu tepang. haté sanubari meredih kedah silih bébaskeun, diri silih sucikeun, mudah-mudahan urang sadayana janten jalmi nu taqwa.

28. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. Taqoballhu minnawaminkum, taqobalahuyakariim.

Demikian kumpulan kata kata ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri Terbaru 2019 – 1440H yang dapat kami bagikan untuk Anda. Sebelum menutup artikel ini, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan Mohon Maaf Lahir dan Batin.

POPULER PEKAN INI

Loading...

ARTIKEL LAINNYA

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More