Kalender Islam Tahun 2019 – Penanggalan Hijriyah Global Online

Kalender Islam Tahun 2019 - Penanggalan Hijriyah Global Online

Kalender Islam atau Hijriyah 1440 Tahun 2019 M. Perhitungan ini berdasarkan Sistem Ummur Qura, Arab Saudi.

Kalender Hijriyah 1440 – 2019 M

Berikut penanggalan kalender hijriyah 1440 atau kalender Islam untuk tahun masehi 2019

Download Kalender Hijriyah

Rabi’ul-Akhir – Jumadil-Ula 1440

January 2019
Rabi’ul Akhir – Jamadil Awal 1440
S M T W T F S
  1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
 

Jumadil-Ula – Jumadil-Akhirah 1440

February 2019
Jamadil Awal – Jamadil Akhir 1440
S M T W T F S
  1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
 

Jumadil-Akhirah – Rajab 1440

March 2019
Jamadil Akhir – Rajab 1440
S M T W T F S
  1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
 

Rajab – Sya’ban 1440

April 2019
Rajab – Sha’ban 1440
S M T W T F S
  1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
 

Sya’ban – Ramadan 1440

May 2019
Sha’ban – Ramadhan 1440
S M T W T F S
  1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26
 

Ramadan – Syawwal 1440

June 2019
Ramadhan – Shawwal 1440
S M T W T F S
  1
27
2
28
3
29
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
 

Syawwal – Dzul-Qa’dah 1440

July 2019
Shawwal – Zul Qida 1440
S M T W T F S
  1
28
2
29
3
30
4
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
 

Dzul-Qa’dah 1440 – Dzul-Hijjah 1441

August 2019
Zul Qida – Zul Hijja 1440
S M T W T F S
  1
29
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30

Muharram – Shafar 1441

September 2019
Muharram 1441
S M T W T F S
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1
 

Shafar – Rabi’ul-Awwal 1441

October 2019
Safar – Rabi’ul Awal 1441
S M T W T F S
  1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
1
31
2
 

Rabi’ul-Awwal – Rabi’ul-Akhir 1441

November 2019
Rabi’ul Awal – Rabi’ul Akhir 1441
S M T W T F S
  1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
1
29
2
30
3

Rabi’ul-Akhir – Jumadil-Ula 1441

December 2019
Rabi’ul Akhir – Jamadil Awal 1441
S M T W T F S
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
1
29
2
30
3
31
4
 
Mari Bagikan :
Didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang kerana mereka telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang bukan zaman engkau. (Umar bin Khattab)