Angie Yunida

Angie Yunida

Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. (Umar bin Khatab)