Angie Yunida

Angie Yunida

Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. (Umar bin Khatab)

Page 2 of 15 1 2 3 15