Muslimah : Rasa ingin menyerah ketika masalah begitu melelahkan pasti ada. Jangan pernah biarkan, teruslah berjuang.

Muslimah : Sifat manusia memang begitu, kalau tidak memuji yang menghina. Santai saja menghadapinya.

Yaa ukhty teruslah perbaiki diri untuk mempercantik diri, janganlah kau sibukkan dengan memoles wajahmu dengan make-up yang kau pertebal!!

Model seperti apa pun jilbab yang dikenakan seorang muslimah, harus tetap mengacu pada standarisasi jilbab yang dimaksud dalam ajaran Islam

Berikut ini beberapa aturan pakaian muslimah dan jilbab syar'i yang bersumber Al-Qur'an dan Hadits shohih disertai contoh penyimpangannya.

Dalam Islam sendiri, istri idaman adalah sosok istri shalehah yang baik agamanya, budi pekerti dan perbuatannya.

Nasihat untuk Muslimah - Wanita muslimah hendaknya berhati-hati dari apa yang diberitakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Nasihat penuh hikmah untuk Muslimah - Islam mengharamkan terjadinya khalwat/bersepi-sepi atau berduaannya lelaki dengan wanita yang bukan mahramnya.